Doświadczenie ekspertów IBS w zakresie realizacji szkoleń:

– około 300 szkoleń dla kadry pedagogicznej placówek oświatowych w całym kraju

– kadra pedagogiczna wszystkich placówek oświatowych w Bydgoszczy

– Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

– studenci i wykładowcy Akademii Obrony Narodowej

– Narodowy Bank Polski

– Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

– Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

– Gdańska Organizacja Turystyczna

– Asseco Poland

– Uniwersytet Bydgoski

– Ministerstwo Spraw Zagranicznych

– Ministerstwo Rozwoju

– Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

– Departament Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy

– Straż Miejskia m.st. Warszawy

– Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Warszawie

– dyrektorzy i dyrektorki szkół w miastach: Siedlce, Wrocław, Leszno, Mikołajki…

– Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych

– Alior Bank

– BPH

– Santander Bank

– BPS Bank

– PKO BP

– IKEA

– Duni Poland Sp. z o.o

– Złote Tarasy

– Toyota Motor Poland

– Miasto Nidzica

– Centrum Handlowo-Usługowe Bonarka City Center w Krakowie

– Steinpol Central Services Sp. z o.o.(wszystkich lokalizacji w Polsce).