Już teraz CZEKAMY NA PAŃSTWA NOMINACJE w konkursie „Lider Bezpieczeństwa”!

 

W roku 2016 „Lider Bezpieczeństwa” został przyznany:

 

W kategorii „Człowiek”:

Pułkownik Tomasz Łysek – dowódca  9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego. Dowódca zwiadowców z Lidzbarka Warmińskiego ma duże doświadczenie w pracy w jednostkach specjalnych. Pułkownik Tomasz Łysek jest m.in. twórcą kursu taktyczno-wytrzymałościowego „Patrol” dla młodych dowódców zwiadu. Był m.in. szefem Oddziału Rozpoznania Dowództwa Wojsk Lądowych. Ostatnio pracował w Dowództwie Generalnym. Od kilku lat tworzy i wprowadza w życie kolejne elementy nowoczesnego systemu szkolenia zwiadowców. Jest autorem opracowania programu i wdrożenia do szkolenia SERE (survival, evasion, resistance i escape) – prekursorskiej metody w tworzeniu systemu zajmującego się problemem personelu wojskowego izolowanego na obcym terenie.

 

W kategorii „Miasto/Samorząd”:

Robert Dobrosielski (BYDGOSZCZ) – pracuje na rzecz bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Bydgoszczy od 10 kwietnia 1987 roku. Od 1 kwietnia 1996 roku zadania te realizował na stanowisku zastępcy Szefa Miejskiego Inspektoratu Obrony Cywilnej a od 15 lipca 1998 roku jest zastępcą Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Bezpośrednio nadzoruje Referat Koordynacji Bezpieczeństwa – całodobowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Bydgoszczy i gmin tworzących Powiat Bydgoski oraz Referat Planowania Cywilnego – odpowiedzialny między innymi za ochronę powodziową, monitoring wizyjny miasta. Jest zastępcą przewodniczącego zespołu do spraw koordynacji bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych, współautorem programu „Zapobiegaj – Przetrwaj” oraz pomysłodawcą organizowania w jednostkach oświatowo-wychowawczych i innych zakładach pracy stanowisk Obiektowych Koordynatorów Bezpieczeństwa. Odznaczony złotym medalem za zasługi dla obronności kraju i srebrnym medalem za Zasługi dla Policji.

 

W kategorii „Organizacja społeczna”:

Łukasz Wysocki (GOT)– prezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej. Absolwent Wydziału Turystyki i Rekreacji Gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Do niedawna pełnił funkcję Dyrektora ds. Marketingu i Rozwoju w Międzynarodowych Targach Gdańskich SA. Wcześniej, w strukturach UEFA był osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie Finałowego Turnieju UEFA EURO 2012 w Gdańsku. Prywatnie mąż i ojciec dwójki dzieci.

 

Dziękujemy i zapraszamy do udziału w naszym konkursie za rok!