Nadajemy Bezpieczeństwu wymiar społeczny!

Żyjemy w czasach niepewnych. Przeciwdziałanie terroryzmowi i radykalizacji postaw to najważniejsze wyzwania współczesnego świata. Każdy z nas, na co dzień doświadcza przemocy i agresji. Strach towarzyszy nam w szkole, w pracy, w Internecie, na ulicy i w podróży. Dlatego kwestia bezpieczeństwa dotyczy nas wszystkich!

Warto mieć świadomość zagrożeń i wrażliwość społeczną. My myślimy o bezpieczeństwie globalnie, kompleksowo i niestandardowo. Wierzymy, że profilaktyka i prewencja to szansa na wykreowanie odpowiednich postaw i zasad postępowania w nietypowych okolicznościach.

Dlatego założyliśmy fundację, której celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa poprzez działania edukacyjne. Zamiast podsycać strach, tłumaczymy jego przyczyny i konsekwencje. Doradzamy jak skutecznie współpracować w sytuacjach kryzysowych. Prowadzimy praktyczne szkolenia, bo wiemy, że wykorzystując nowe umiejętności i przećwiczone standardy zachowań masz szansę na poradzenie sobie w niebezpiecznej sytuacji.

Zapobiegaj, uprzedzaj, reaguj!

O Fundacji:

Jesteśmy praktykami, ekspertami i edukatorami z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Wspólnie tworzymy organizację społeczną, której celem jest przekazywanie wiedzy wynikającej z naszego doświadczenia. W skład fundacji wchodzą eksperci zajmujący się edukacją antyterrorystyczną, prawami człowieka, kompetencjami międzykulturowymi i przeciwdziałaniem radykalizacji.

Nasi trenerzy to między innymi byli żołnierze Jednostki Wojskowej GROM, którzy dysponują ogromną wiedzą. Dzięki umiejętnościom nabytym w czasie wieloletniej służby w jednostkach sił specjalnych jesteśmy w stanie zapewnić wysoki poziom szkoleń.

Pierwsze kroki na polu szkoleniowym stawialiśmy już w 1999 roku, od tego czasu przeszkoliliśmy tysiące osób, które wysoko cenią jakość naszych programów edukacyjnych. Dlatego do realizacji projektów szkoleniowych kierujemy trenerów z dużym doświadczeniem i umiejętnościami zdobytymi w służbach antyterrorystycznych. W obecnej chwili dysponujemy grupą blisko 30 wykładowców i trenerów.

Bieżącą działalność Fundacji uzupełniają dwa unikatowe elementy. Pierwszy z nich to VIDEOBLOG „Bezpieczeństwo społeczne”, który prowadzony jest przez naszych ekspertów. Rozmawiamy w nim o naszym wspólnym, codziennym bezpieczeństwie. Drugim jest KONKURS „Lider Bezpieczeństwa”, w którym przyznajemy wyróżnienia dla najaktywniejszych promotorów bezpieczeństwa, m.in. w takich kategoriach jak: firma/biznes, szkoła, wydarzenie, bank/inna placówka finansowa, samorząd/miasto, organizacja społeczna i instytucja państwowa.

O szkoleniach:

Nasze programy edukacyjne skierowane są przede wszystkim do pracowników placówek oświatowych i kadry nauczycielskiej. Szkolimy służby mundurowe, pracowników banków i instytucji finansowych, członków służb informacyjnych i porządkowych na stadionach, operatorów obiektów sportowych, branżę hotelarsko-restauracyjną, ludzi biznesu i indywidualnych odbiorców.

Programy edukacyjne są odpowiedzią na niszę na polu szkoleń z zakresu:

– zarządzania sytuacjami kryzysowymi,

– edukacji antyterrorystycznej,

– przeciwdziała radykalizacji.

Zanim powiemy jak zachować się w niebezpiecznej sytuacji, podczas napadu rabunkowego, na ulicy, w obliczu zagrożenia bombowego czy ataku terrorystycznego – zaczynamy zawsze od profilaktyki! Udzielamy wskazówek dotyczących tego na co zwrócić uwagę oraz jakich zasad i reguł przestrzegać.

Nasze szkolenia nastawione są na rozwój praktycznych umiejętności. Stosujemy różnorodne metody pracy, tak aby przełożyły się one na konkretne efekty i zmotywowały uczestników do wypracowania określonych postaw i zachowań.

Co nas wyróżnia?

  • Nasi eksperci – trenerzy to byli oficerowie elitarnej jednostki wojskowej GROM.
  • Zapewnialiśmy bezpieczeństwo podczas UEFA Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie.

  • Stały zespół trenerów uzupełniany o dodatkowych specjalistów: policjantów, socjologów, psychologów, medyków i innych (w zależności od zapotrzebowania).

  • Mamy nowatorskie, kreatywne i kompleksowe podejście do tematu bezpieczeństwa.

  • Łączymy umiejętności praktyczne, trenerskie i doradcze.

  • Nasi trenerzy są współautorami książek „Edukacja dla bezpieczeństwa”, „Imprezy Masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki” oraz wielu artykułów specjalistycznych. Uczestniczymy także często w roli ekspertów w programach telewizyjnych i radiowych.

  • Zajęcia w małych grupach prowadzi zawsze kilkuosobowy zespół trenerów.

  • Byliśmy szkoleni przez elitarne jednostki sił specjalnych z USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Nieustanne doskonalimy się w oparciu o najnowsze techniki i wyniki badań nad bezpieczeństwem.

  • Zawsze dopasowujemy nasze szkolenia do specyfiki i potrzeb słuchaczy (szkolenia przygotowywane są na podstawie bezpośrednich rozmów).

  • Mamy doświadczenie w prowadzeniu zarówno pojedynczych szkoleń, jak i dużych projektów.

Dodatkowe informacje:

Interaktywne wykłady wzbogacone są o ćwiczenia praktyczne, podczas których wykorzystywana jest technika video. Inscenizacje scen praktycznych (symulacja realnych zdarzeń) są rejestrowane, a następnie odtwarzane i omawiane na forum grupy. Podczas takiej sesji uczestnicy mają okazję obserwacji i analizy swoich zachowań w warunkach stresu. Efektem (możliwym do osiągnięcia już po kilku godzinach treningu) zastosowania tej metody jest trwała zmiana podejścia do niebezpiecznych sytuacji.

Nasze szkolenia odbywają się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, poziom emocji oraz stresu w każdym momencie jest kontrolowany. Osoby chore, kobiety w ciąży lub osoby po traumatycznych przejściach, w określonych symulacjach i ćwiczeniach, występują wyłącznie w roli obserwatorów. Instruktorzy posiadają przeszkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Kontakt:

Instytut Bezpieczeństwa Społecznego

ul. Marszałkowska 115

00-102 Warszawa

+48 664 838 006

biuro@fundacjaibs.pl

 

 

Edukacja

"Programy edukacyjne" Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego są podstawą bieżącej działaności Fundacji. Nasze szkolenia dotyczą tematów z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
Więcej

Videoblog

"Bezpieczeństwo społeczne" to videoblog prowadzony przez ekspertów Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego. Rozmawiamy w nim o naszym wspólnym, codziennym bezpieczeństwie. Zapraszamy!
Więcej

Konkurs

"Lider Bezpieczeństwa" jest corocznym konkursem Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, w którym przyznawane są wyróżnienia tym, którzy aktywnie promują bezpieczne postawy.
Więcej

Opinie:

„(…) zarówno treść, jak i jakość przeprowadzonego wykładu została oceniona przez uczestników warsztatów na poziomie oceny celującej. Postawa prowadzącego zajęcia miała również inspirujący wpływ na uczestników warsztatów. Polski Związek Piłki Nożnej bardzo wysoko ocenia jakość przeprowadzonego szkolenia. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy kontynuowali naszą owocną współpracę.”
Polski Związek Piłki Nożnej
„(…) szkolenia zostały zrealizowane z należytą starannością, terminowo i bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Trenerzy wykazali się szeroką wiedzą z zakresu procedur bezpieczeństwa oraz umiejętnością przełożenia jej na praktyczne aspekty.Uczestnicy szkoleń ocenili je wysoko za wartość merytoryczną.”
Prezydent Miasta Skierniewice

Programy edukacyjne

Chart does not exist

Aż 98% uczestników ocenia szkolenia Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego jako dobre i bardzo dobre:

98%

Prewencja i profilaktyka stanowią 70% skutecznego działania w sytuacji kryzysowej:

70%