Prosimy o przesyłanie Państwa nominacji w konkursie „Lider Bezpieczeństwa 2016” za pomocą kwestionariusza kontaktowego (KONTAKT) lub za pomocą e-maila: biuro@fundacjaIBS.pl (z dopiskiem „Lider Bezpieczeństwa”).

W zgłoszeniu prosimy uwzględnić następujące informacje:

  • nazwa nominowanego podmiotu: osoby, instytucji, firmy itd. wraz z danymi kontaktowymi (adres, e-mail, telefon);
  • sugerowana kategoria nominacji zgodna z wykazem Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego;
  • uzasadnienie nominacji (minimum jedna strona znormalizowanego maszynopisu tj. ok. 1800 znaków);
  • imię, nazwisko, telefon i e-mail osoby nominującej podmiot (dane wyłącznie do wiadomości Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego).

Zapraszamy do udziału w naszym konkursie!

Dziękujemy!