Bezpieczeństwo – banki

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW BANKÓW W ZAKRESIE ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z ZAMACHEM TERRORYSTYCZNYM LUB PRZESTĘPCZYM.

Zakres działania i metoda prowadzenia zajęć:

Organizowane przez nas szkolenia nastawione są na rozwój praktycznych umiejętności, pracowników z zakresu jednostkowego i zespołowego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, jakie potencjalnie mogą wystąpić w placówkach bankowych i innych instytucjach finansowych.

W oparciu o wiedzę, umiejętności i doświadczenie naszych ekspertów-trenerów, stosujemy różnorodne metody i formy pracy, tak aby przełożyły się one na konkretne efekty i zmotywowały uczestników do wspólnego wypracowania określonych postaw oraz pożądanych zachowań.

Nasze szkolenia nastawione są na trenowanie praktycznych umiejętności, dlatego też interaktywny wykład jest przygotowaniem do praktycznych ćwiczeń, treningu prawidłowych zachowań oraz bezpiecznego postępowania.

We wszystkich treningach wykorzystywana jest technika video: uczestnicy są nagrywani podczas symulacji realnych zdarzeń, które są następnie odtwarzane i omawiane na forum grupy. Podczas takiej sesji uczestnicy mają okazję obserwowania siebie samych oczami zarówno uczestnika, jak i świadka zdarzenia oraz sprawdzenie, jak poszczególna osoba i cała grupa działają w warunkach stresu. Zastosowanie takiej metody powoduje, że efekty w postaci zmiany podejścia do niebezpiecznych sytuacji oraz zmiany zachowań, są widoczne już po kilku godzinach treningu.

Poszczególne elementy szkolenia:

  1. Wstęp, przedstawienie trenerów i instytucji szkoleniowej;

  2. Przedstawienie planowanych efektów szkolenia;

  3. Interaktywny wykład poruszający wszystkie elementy merytoryczne szkolenia, oparty na uprzednio przygotowanej prezentacji, filmach szkoleniowych (filmy instruktażowe, filmy z realnych napadów na banki);

  4. W czasie wykładu uczestnicy angażowani są do wspólnych ćwiczeń tj.: realizowanego przez instruktorów pokazu prawidłowych zachowań w omawianych sytuacjach niebezpiecznych, „pokazu niebezpiecznych narzędzi używanych przez napastników” z wykorzystaniem kopii prawdziwej broni i innych rekwizytów, przedstawienie i ćwiczenie tzw. „postaw bezpiecznych” w różnych ich wariantach;

  5. Realizacja ćwiczeń praktycznych wynikających z wariantu szkolenia;

  6. Omówienie przeprowadzonych ćwiczeń praktycznych poprzez wykorzystanie techniki video;

  7. Podsumowanie zajęć i odpowiedź na pytania uczestników.

Materiały multimedialne, które zostaną użyte w trakcie szkolenia:

– Prezentacja szkoleniowa (PowerPoint i PREZI).

– Filmy szkoleniowe: realne napady na banki, atak terrorystyczny, profilaktyka w codziennej pracy.

Skład i wyposażenie grupy trenerskiej:

– Grupa trenerska składa się z dwóch osób trenera prowadzącego oraz trenera pomocniczego;

– Wyposażenie grupy trenerskiej: rzutnik multimedialny, ekran, głośniki, komputer, kamera video;

– sprzęt niezbędny do realizacji szkolenia tj.: atrapy broni i niebezpiecznych narzędzi, imitacja banknotów, kostiumy dla trenerów, niebezpieczne przesyłki, atrapa ładunku wybuchowego – podejrzanej przesyłki, opatrunki medyczne, itp.

Cechy charakterystyczne szkolenia: 

– Realizacja programu edukacyjnego przewidziana jest na 5 godzin szkoleniowych;

– Interakcja pomiędzy trenerami a uczestnikami;

– Aktywizowanie uczestników;

– Wprowadzenie do szkolenia tzw.: „dynamicznych pokazów prawidłowych zachowań” realizowanych przez instruktorów;

– Wspólne prowadzenie programu edukacyjnego przez dwóch instruktorów;

– Wprowadzenie elementów „pierwszej pomocy przedlekarskiej” – prezentacja dynamiczna;

– Przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych, które wzbogacają doświadczenia uczestników i pozwalają im radzić sobie w sytuacjach kryzysowych.

Całe szkolenie odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, poziom emocji oraz stresu w każdym momencie jest kontrolowany. Osoby cierpiące na różnego rodzaju schorzenia, kobiety w ciąży, lub z innymi problemami zdrowotnymi w symulacjach występują wyłącznie roli obserwatorówInstruktorzy prowadzący szkolenia posiadają przeszkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej.

zAPOZNAJ SIĘ
Z NASZĄ PROPOZYCJĄ WSPÓŁPRACY

Internet security online business concept pointing security services

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *