Bezpieczeństwo – samorządy

Oferta szkoleń ANTYKRYZYSOWYCH / ANTYTERRORYSTYCZNYCH dla:

– INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA

– JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

– ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

PRZYKŁADOWY PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wstęp, przedstawienie podstawowych założeń szkolenia i prezentacja trenerów.

 2. Rola profilaktyki i prewencji w codziennej pracy, elementy wiktymologii (omawiamy jak nie być łatwym celem ataku, jak wychwytywać niepokojące sygnały płynące z otoczenia, jak się zachować aby unikać różnego rodzaju zagrożeń w odniesieniu do podróży zagranicznych (w tym punkcie poruszony zostanie aspekt reakcji organizmu na stres oraz jak nad nim zapanować).

 3. Zagrożenia we współczesnym świecie, zegar przestępczości, aspekty prawne (stan wyższej konieczności, obrona konieczna), prognoza na najbliższe lata.

 4. Opracowanie „Bezpiecznej koperty” – dla pracownika, dla obiektu. Zasady wytwarzania oraz przechowywania.

 5. Pokaz i omówienie tzw. „pozycji bezpiecznych” – pozycje, które mogą uratować życie i zdrowie lub zminimalizować obrażenia.

 6. Wizyta u „klienta” w jego środowisku: na co zwrócić uwagę, określenie sposobu postępowania w przypadku sytuacji niebezpiecznej, jak zasygnalizować, że jesteśmy monitorowani.

 7. Omówienie zagrożeń wynikających z otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego, otrzymania niebezpiecznej przesyłki lub znalezienia niezidentyfikowanego przedmiotu w instytucji / zagrożenia biologiczno – chemiczne/. Zasady postępowania, współdziałanie, informowanie, niezbędny sprzęt ochronny, zasady ewakuacji, zarządzanie sytuacją kryzysową.

 8. Sposoby postępowania w przypadku agresji słownej, jak nie dopuścić do wzrostu agresji.

 9. Omówienie zagrożeń terrorystycznych. Procedury postępowania podczas ataku terrorystycznego, sytuacji zakładniczej, ataku bombowego, aktywnego strzelca czy też akcji ratunkowej.

 10. Zasady współdziałania Zarząd – agencja ochrony/agent ochrony

 11. Rola oraz zadania Obiektowego Koordynatora Bezpieczeństwa – wspomagającego pracę agentów ochrony obiektu w sytuacjach kryzysowych

 12. Zasady ewakuacji na skutek wywołania paniki w tym budowanie zespołu – ćwiczenie praktyczne ,,magiczny kij”

 13. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

 14. Pokaz broni i niebezpiecznych przedmiotów, które mogą być wykorzystane w trakcie incydentów (broń palna, ostra, obuchowa, ładunki wybuchowe, granaty, substancje chemiczne).

 15. Zasady działania w przypadku różnych scenariuszy ataku.

 16. Poradniki: bezpieczny w samochodzie, bezpieczny w samolocie, bezpieczny w dużych skupiskach ludzkich, bezpieczny na lotnisku oraz w hotelu.

 17. Zasady postępowania w przypadku zaistnienia klęsk żywiołowych, wykorzystanie smartfonów w procesie wzywania pomocy, lokalizacji poszkodowanego – najnowsze aplikacje z zakresu bezpieczeństwa tak osobistego jak i instytucji.

 18. Ćwiczenia praktyczne: Atak bandycki na ulicy, atak terrorystyczny, agresywny osobnik, aktywny strzelec, akt terroru kryminalnego. Symulacja zachowań podczas wyżej wymienionych sytuacji kryzysowych – instruktorzy grają rolę napastników, używają atrap broni, wszystko odbywa się pod kontrolą i według przyjętego wcześniej dokładnie omówionego scenariusza, poszczególne scenki są nagrywane.

 19. Odtworzenie nagrań poszczególnych scenek praktycznych z omówieniem przez trenera, dyskusja z ćwiczącymi.

 20. Podsumowanie zajęć.

Nasze szkolenia odbywają się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, poziom emocji oraz stresu w każdym momencie jest kontrolowany. Osoby chore, kobiety w ciąży lub osoby po traumatycznych przejściach, w określonych symulacjach i ćwiczeniach, występują wyłącznie w roli obserwatorów. Instruktorzy posiadają przeszkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Co nas wyróżnia:

– Nasi eksperci – trenerzy to byli oficerowie elitarnej jednostki wojskowej GROM.

– Zapewnialiśmy bezpieczeństwo podczas UEFA Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie.

– Stały zespół trenerów uzupełniany o dodatkowych specjalistów: policjantów, socjologów, psychologów, medyków i innych (w zależności od zapotrzebowania).

– Mamy nowatorskie, kreatywne i kompleksowe podejście do tematu bezpieczeństwa.

– Łączymy umiejętności praktyczne, trenerskie i doradcze.

– Nasi trenerzy są współautorami książek „Edukacja dla bezpieczeństwa”, „Imprezy Masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki” oraz wielu artykułów specjalistycznych. Uczestniczymy także często w roli ekspertów w programach telewizyjnych i radiowych.

– Zajęcia w małych grupach prowadzi zawsze kilkuosobowy zespół trenerów.

– Byliśmy szkoleni przez elitarne jednostki sił specjalnych z USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Nieustanne doskonalimy się w oparciu o najnowsze techniki i wyniki badań nad bezpieczeństwem.

– Zawsze dopasowujemy nasze szkolenia do specyfiki i potrzeb słuchaczy (szkolenia przygotowywane są na podstawie bezpośrednich rozmów).

– Mamy doświadczenie w prowadzeniu zarówno pojedynczych szkoleń, jak i dużych projektów.

UWAGA! Infrastruktura Krytyczna / JST / Zarządzanie Kryzysowe:

W oparciu o doświadczoną kadrę specjalistów, opracowujemy Plany Ochrony na podstawie „Metodyki uzgadniania Planów Ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie” opracowywanej przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, wprowadzonej w życie w listopadzie 2016 roku.

Jedną z kluczowych zmian w opracowywaniu Planów Ochrony jest wprowadzenie „Załącznika antyterrorystycznego”, który obecnie jest integralnym elementem Planu Ochrony uzgadnianym z właściwą terytorialnie Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Załącznik antyterrorystyczny zawierać powinien niżej wymienione elementy:

1. Tabelę ryzyka zagrożenia o charakterze terrorystycznym (wraz z określeniem poziomu zagrożenia terrorystycznego dla ochranianego obszaru, obiektu, urządzenia).

2. Procedury ewakuacji personelu, na wypadek wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

3. Zakres przedsięwzięć wykonywanych w przypadku uruchomienia czterech kolejnych stopni alarmowych (nie dotyczy stopni alarmowych CRP) przewidzianych ustawą antyterrorystyczną, na obszarze administracyjnym, na którym zlokalizowany jest ochraniany obszar, obiekt, urządzenie podlegające ochronie.

4. Obustronne dane kontaktowe niezbędne do wzajemnej współpracy: adres lokalizacji (obiektu, obszaru, urządzenia), telefon stacjonarny, adres skrzynki mailowej.

5. Opracowanie Planu Ochrony poprzedzone jest rekonesansem mającym na celu zapoznanie się z obiektem, jego specyfiką, uwarunkowaniami, posiadanym potencjałem zasobów ludzkich i technicznych.

6. Analiza zebranych informacji i fachowe ich przetworzenie jest gwarancją opracowania dokumentu, który usatysfakcjonuje Usługodawcę oraz nie nastręczy problemów w uzgadnianiu Planu Ochrony z Wydziałem Postępowań Administracyjnych właściwej terytorialnie Komendy Wojewódzkiej Policji.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *