Dla służb mundurowych

Oferta specjalna skierowana do typowych formacji wojskowych, policji czy służb ochrony placówek dyplomatycznych itp.

Szkolenie 1, dedykowane dla personelu wojskowego:

Szkolenie w zakresie realizacji powietrznego wsparcia pola walki, wsparcia artyleryjskiego, wyznaczania lądowisk dla transportowych środków przerzutu powietrznego, procedur realizacji ewakuacji medycznej MEDEVAC. Szkolenie może obejmować również podstawowe zasady tworzenia i kontroli bloku przestrzeni powietrznej, dla środków wsparcia powietrznego. Program szkoleniowy jest oparty o obowiązujące w tym zakresie akty normatywne oraz doświadczenia wynikające z realizacji tego typu przedsięwzięć w warunkach bojowych.

Szkolenie obejmuje:

 • Szkolenie w zakresie obowiązujących procedur realizacji wparcia lotniczego CAS (Close Air Suport) dla personelu nie posiadającego stosownych uprawnień w tym zakresie (not qualified JTAC):
  • podział środków powietrznych, możliwości wsparcia, rodzaje uzbrojenia, typy kontroli powietrznych, techniki realizacji;
  • zasady korespondencji radiowej w sieci;
  • zasady i procedury realizacji wsparcia powietrznego w przypadku kontaktu ogniowego;
  • techniki wskazywania celów w warunkach dziennych i nocnych;
  • wsparcie powietrzne z zastosowaniem lotnictwa bombowego;
  • wsparcie powietrzne z zastosowaniem śmigłowców szturmowych;
  • wsparcie powietrzne z zastosowaniem uzbrojonych środków bezzałogowych (UAV);
 • Podział środków artyleryjskich, możliwości zastosowań, procedury bezpieczeństwa;
 • Techniki i procedury w zakresie wzywania wsparcia artyleryjskiego, zasady korespondencji radiowej, procedura meldunkowa, techniki korygowania ogniem;
 • Zasady wyznaczania lądowisk, procedury naprowadzania powietrznych środków transportowych na lądowiska (planowane i wyznaczane dynamicznie), w warunkach dziennych i nocnych. Zasady oznaczania lądowisk;
 • Wzywanie ewakuacji medycznej, technika wyznaczania lądowiska, techniki realizacji podbierania rannego w kontakcie ogniowym z przeciwnikiem;
 • Podstawowe zasady planowania i kontroli bloku przestrzeni powietrznej, separacja środków powietrznych, koordynacja działań;
 • Planowanie wsparcia powietrznego i artyleryjskiego dla potrzeb realizacji operacji bojowej.

Szkolenie 2, dedykowane dla personelu wojskowego:

Część teoretyczną i praktyczną, realizowaną na podstawie wypracowanych scenariuszy taktycznych, wymagających od szkolonego zastosowania określonych technik w zakresie bojowego wsparcia powietrznego oraz wsparcia artyleryjskiego. Szkolenie prowadzone przez zespół trenerów – najwyższej klasy szkoleniowców, specjalistów – byłych komandosów GROM, trenowanych w tym zakresie przez operatorów sił specjalnych na całym świecie. Treść i złożoność zajęć dostosowana jest do wymogów grupy. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i zajęć praktycznych.

Prowadzimy także szkolenia i treningi z wybranej i ogólnie dostępnej wiedzy nt. technik i sposobów prowadzenia wojskowych działań specjalnych w zakresie:

 • Ogólna taktyka i technika działań patrolu pieszego w terenie leśnym i zurbanizowanym. Wybrane schematy prowadzenia rajdu, zasadzki, rekonesansu snajperskiego, a także ochrona VIP;
 • Ogólna taktyka i technika działań patrolu na pojazdach ( np. HMMVE) w terenie z wąskim i szerokim przejazdem ( w tym procedury MOUNT);
 • Inne w podobnej tematyce:
  • SURVIVAL WOJSKOWY SERE (Survival, Evasion, Resistance & Extraction);
  • Przetrwanie i bytowanie w warunkach arktycznych;
  • Przetrwanie i bytowanie w warunkach klimatu umiarkowanego;
  • Przetrwanie i bytowanie w warunkach pustynnych;
  • Przetrwanie i bytowanie w warunkach tropikalnych;
  • Przetrwanie w warunkach morskich.

Podejmujemy się także szkolenia strzelców wyborowych. Od poziomu podstawowego do poziomu bardziej zaawansowanego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *