Imprezy masowe i obiekty sportowe

SZKOLENIE ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM IMPREZ MASOWYCH – ZARZĄDZANIE PROCESEM ORGANIZACJI I ZABEZPIECZENIA.

Szkolenie polega na przeprowadzaniu symulacji zdarzenia kryzysowego na stadionie, w klubie sportowym oraz na każdym obiekcie sportowym, a następnie uruchomienie istniejących procedur bezpieczeństwa. Podczas szkolenia testujemy istniejące procedury, weryfikujemy je, sugerujemy zastosowanie nowych rozwiązań oraz, co jest najważniejsze, przygotowujemy i szkolimy pracowników odpowiedzialnych za działania w kryzysowych i niebezpiecznych sytuacjach. Podkreślamy pracę zespołową oraz to, co jest konieczne, czyli współdziałanie z innymi służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo danej imprezy masowej. Po każdym szkoleniu i symulacji przygotowujemy raport, w którym oceniamy efektywność istniejących procedur.

 

Cel szkolenia:

– Przygotowanie kluczowych pracowników do sytuacji kryzysowych na stadionie i na innych obiektach sportowych:

– Sprawdzenie/testowanie istniejących procedur działania.

Uczestnicy:

– Zespoły kryzysowe w tym kierownik ds. bezpieczeństwa;

– W razie potrzeby pracownicy całej organizacji (kierownicy odcinków itd.).

Tematyka szkolenia (wybrane zagadnienia):

– Zespół Organizacyjny, Organizacja Stanowiska Dowodzenia, organizacja łączności, podział zadań oraz obowiązków, planowanie i etapy przygotowania do imprezy masowej, współdziałanie z innymi służbami oraz zarządzanie w sytuacjach kryzysowych;

– Postępowanie w razie zauważenia podejrzanego urządzenia lub pakunku;

– Postępowanie w sytuacji wykrycia/zauważenia dronów;

– Zagrożenie chemiczne i biologiczne – postępowanie w razie otrzymania podejrzanej przesyłki lub wystąpienia skażenia w obiekcie;

– Zachowanie po otrzymaniu wiadomości o podłożeniu „bomby”;

– Postępowanie w sytuacji wybuchu;

– Zachowanie w czasie ataku i wtargnięcia napastników do obiektu oraz:

  • w razie ostrzału w tym ,,AZYL”
  • w razie wzięcia zakładników
  • w razie akcji zbrojnego odbijania zakładników.

Czas trwania szkolenia – standardowo do 1 dnia (dostosowanie programu do potrzeb klienta może spowodować wydłużenie szkolenia.

 

SZKOLENIE ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM IMPREZ MASOWYCH – OBSŁUGA UCZESTNIKÓW IMPREZY MASOWEJ. 

Szkolenie polega na wskazaniu i wypracowaniu standardów dotyczących sprawnego i bezpiecznego zabezpieczenia komunikacyjnego wszystkich uczestników imprezy masowej. Uczestników, którzy zamierzają przyjechać własnym samochodem, zdecydują się przyjść pieszo oraz skorzystają z komunikacji miejskiej.

Z doświadczenia wiemy, że każda impreza masowa pociąga za sobą duże utrudnienia oraz ograniczenia w podróżowaniu, które mogą niekorzystnie rzutować na całość wydarzenia: sponsorów, organizatora czy tez pozostałych uczestników.

Podczas szkolenia przeprowadzamy symulację zdarzenia kryzysowego (dotyczącego obsługi komunikacyjnej) na danym obiekcie sportowym, a następnie uruchomienie istniejących procedur. Podczas szkolenia testujemy istniejące procedury, weryfikujemy je, sugerujemy zastosowanie nowych rozwiązań oraz, co jest najważniejsze, przygotowujemy i szkolimy pracowników odpowiedzialnych za działania w kryzysowych i niebezpiecznych sytuacjach. Podkreślamy pracę zespołową oraz to, co jest konieczne, czyli współdziałanie z innymi służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo danej imprezy masowej. Po każdym szkoleniu i symulacji przygotowujemy raport, w którym oceniamy efektywność istniejących procedur.

Cel szkolenia:

– Przygotowanie kluczowych pracowników do sytuacji kryzysowych na danym obiekcie sportowym;

– Sprawdzenie/testowanie istniejących procedur działania.

Uczestnicy:

– Zespoły kryzysowe w tym kierownik ds. bezpieczeństwa oraz osoby decyzyjne odnośnie obsługi komunikacyjnej, Policja, SM);

– W razie potrzeby pracownicy całej organizacji;

Tematyka szkolenia (wybrane zagadnienia):

– Zespół Organizacyjny, Organizacja Stanowiska Dowodzenia, organizacja łączności, podział zadań oraz obowiązków, planowanie i etapy przygotowania do imprezy masowej, współdziałanie z innymi służbami oraz zarządzanie w sytuacjach kryzysowych związanych z obsługą komunikacyjną;

– Jak wymusić na uczestnikach pożądanych zachowań komunikacyjnych;

– Dostosowanie organizacji ruchu drogowego i transportu publicznego do potrzeb imprezy;

– Informowanie mieszkańców oraz uczestników imprezy o przyjętych rozwiązaniach;

– Przygotowanie operacyjne służb miejskich oraz koordynacje działań;

– Elastyczność rozwiązań oraz zarządzanie sytuacją;

– Powtarzalność rozwiązań na kolejnych imprezach (przyzwyczajenie do pewnych standardów).

Czas trwania szkolenia – standardowo do 1 dnia (dostosowanie programu do potrzeb klienta może spowodować wydłużenie szkolenia.

 

ZAPOZNAJ SIĘ
Z NASZĄ propozycją współpracy

Internet security online business concept pointing security services

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *