W Internecie – CYBERbezpieczeństwo

We współczesnym świecie dynamiczny rozwój technologii, oraz powszechny niemal nie ograniczony dostęp do informacji spowodowały pojawienie się nowych zagrożeń w CYBER przestrzeni.

Synergia wielu procesów, niemal sztuczna inteligencja oprogramowania szpiegowskiego już dziś wyprzedza o krok standardowe zabezpieczenia, i wyszukuje każdego możliwego sposobu wykradzenia cennych informacji. Instytucje, organizacje zajmujące się próbami wykradania informacji posiadają wysoce wyspecjalizowane zespoły osobowe z unikalnymi umiejętnościami technicznymi, które przy wykorzystaniu operacji informacyjnych, ataków sieciowych, działań niejawnych, SIGINT, HUMINT, próbują dotrzeć do informacji która dziś jest dobrem najcenniejszym.

Dlatego niezmiernie istotne jest posiadanie świadomości o potencjalnych zagrożeniach, i o możliwościach przeciwdziałania tym zagrożeniom. We współczesnej terminologii pojawiały się określenia takie jak: CYBER DEFENCE, CYBER SECURITY, PROACTIVE CYBER SECURITY.

Ochrona przed CYBER zagrożeniami oznacza działania których celem ma być przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju CYBER atakom, próbom kradzieży informacji. Skuteczna ochrona zwana również PROACTIVE CYBER SECURITY wymaga dodatkowych, nie standardowych zabezpieczeń, aby odniosła skutek.

Dokonywanie wyboru o podjęciu działań ochronnych po ataku, incydencie którego staliśmy się ofiarą jest spóźnione, trudne i bardzo kosztowne. Dlatego ochrona proaktywna, oraz działania prewencyjne są kluczem do ograniczenia ryzyka operacyjnego.

Celem każdej instytucji, organizacji jest zachowanie ciągłości jej bezpiecznego działania, co bezpośrednio przekłada się na pełną kontrolę w dostępie oraz dystrybucji informacji, w tym informacji wrażliwych. Ochrona i wysoki poziom bezpieczeństwa wszelkich zasobów jest czynnikiem kluczowym nie tylko dla prawidłowego jej funkcjonowania ale również rozwoju.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego świata Instytut Bezpieczeństwa Społecznego ROZSZERZA SWOJĄ OFERTĘ o kompleksowe rozwiązania jak również szkolenia, prelekcję, doradztwo w zakresie tworzenia efektywnych systemów bezpieczeństwa. Rekomendujemy wyłącznie rozwiązania ściśle dopasowane do potrzeb i indywidualnych cech, poprzedzane szczegółową analizą zagrożeń i oceną istniejącego ryzyka.

Dynamika procesów zachodzących we współczesnym świecie stawia problem szeroko pojętego bezpieczeństwa jako fundamentu rozwoju jednostek, społeczeństw, instytucji, organizacji. Dlatego w związku z zachodzącymi zmianami w sferze bezpieczeństwa zmianie musiał również ulec system szkolenia, reagowania, przeciwdziałania w zakresie szeroko rozumianego CYBER BEZPIECZEŃSTWA.

Stosujemy innowacyjne a jednocześnie pragmatyczne rozwiązania, których skuteczność była i jest weryfikowana w praktyce. Z uwagi na charakter i zakres szkoleń dedykujemy je nie tylko dla służb mundurowych ale również dla klientów indywidualnych, firm, instytucji publicznych, oraz korporacji.

Dysponujemy profesjonalnie przygotowanym zespołem składającym się z doświadczonych posiadających wiedzę dziedzinową, byłych operatorów służb specjalnych.

W zakres naszej oferty wchodzą:

– Audyty systemów bezpieczeństwa, podsystemów organizacyjno – technicznych dotyczących zabezpieczenia i ochrony obiektów, oraz informacji;

– doradztwo oraz tworzenie zabezpieczeń technicznych istniejącej infrastruktury;

– ochrona fizyczna infrastruktury (administrowanie systemów);

– wsparcie w zakresie systemów sygnalizacji zagrożeń, wynikające z CYBER przestępczości;

– Audyty bezpieczeństwa informacji;

– Opracowywanie polityki bezpieczeństwa lub jej wybranych elementów;

– Analizy struktur i systemów ochrony informacji w tym informacji wrażliwych, niejawnych;

– Opracowywanie koncepcji systemów zabezpieczenia technicznego i ochrony obiegu, oraz dystrybucji informacji;

-Projektowanie technicznych systemów sygnalizacji zagrożeń, incydentów, włamań;

– Zarządzanie instalacją i wdrażanie systemów zabezpieczenia technicznego.

– Monitorowanie, i administrowanie istniejącej infrastruktury technicznej dotyczącej ochrony informacji;

Nasza oferta w zakresie technologii CYBER BEZPIECZEŃSTWA to:

– CYBER ochrona, mapowanie w obszarach odpowiedzialności obiegu, dystrybucji informacji wrażliwych;

– Analiza danych w cyberprzestrzeni( CSI), zarówno krótkoterminowa, jak również długoterminowa;

– Bezpieczeństwo Teleinformatyczne – IAM, PKI, LDAP itp;

– Mechanizmy bezpieczeństwa: katalogowanie, indeksacja, kontrola zmiennych, procesów;

– Technologie Security (Bezpieczeństwo) – SA;

– Bezpieczeństwo IoT (Interent of Things);

– Bezpieczeństwo Sieci – Cyber Eye, blokady, ochrona rodzicielska;

– Filtrowanie spamu, blokowanie ruchu w sieci

– Monitorowanie ruchu w sieci, informowanie o incydentach i próbach włamania

– Technologie ISR: Łączność, pozyskiwanie informacji, danych, przetwarzanie, analiza, wymiana, dystrybucja, procedury operacyjne

– ochrona antywirusowa, oraz ochrona przed oprogramowaniem złośliwym

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *