Plany ochrony obszarów, obiektów i urządzeń

W oparciu o doświadczoną kadrę specjalistów, opracowujemy Plany Ochrony na podstawie „Metodyki uzgadniania Planów Ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie” opracowywanej przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, wprowadzonej w życie w listopadzie 2016 roku.

Jedną z kluczowych zmian w opracowywaniu Planów Ochrony jest wprowadzenie „Załącznika antyterrorystycznego”, który obecnie jest integralnym elementem Planu Ochrony uzgadnianym z właściwą terytorialnie Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Załącznik antyterrorystyczny zawierać powinien niżej wymienione elementy:

1. Tabelę ryzyka zagrożenia o charakterze terrorystycznym (wraz z określeniem poziomu zagrożenia terrorystycznego dla ochranianego obszaru, obiektu, urządzenia).

2. Procedury ewakuacji personelu, na wypadek wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

3. Zakres przedsięwzięć wykonywanych w przypadku uruchomienia czterech kolejnych stopni alarmowych (nie dotyczy stopni alarmowych CRP) przewidzianych ustawą antyterrorystyczną, na obszarze administracyjnym, na którym zlokalizowany jest ochraniany obszar, obiekt, urządzenie podlegające ochronie.

4. Obustronne dane kontaktowe niezbędne do wzajemnej współpracy: adres lokalizacji (obiektu, obszaru, urządzenia), telefon stacjonarny, adres skrzynki mailowej.

5. Opracowanie Planu Ochrony poprzedzone jest rekonesansem mającym na celu zapoznanie się z obiektem, jego specyfiką, uwarunkowaniami, posiadanym potencjałem zasobów ludzkich i technicznych.

6. Analiza zebranych informacji i fachowe ich przetworzenie jest gwarancją opracowania dokumentu, który usatysfakcjonuje Usługodawcę oraz nie nastręczy problemów w uzgadnianiu Planu Ochrony z Wydziałem Postępowań Administracyjnych właściwej terytorialnie Komendy Wojewódzkiej Policji.

ZAPOZNAJ SIĘ
Z NASZĄ PROPOZYCJĄ WSPÓŁPRACY

Internet security online business concept pointing security services

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *