Dariusz Matera

Były oficer GROM.

Uzyskał wszechstronne przeszkolenie w kraju i za granicą. 

Specjalista w zakresie koordynacji i zabezpieczeń działań specjalnych.

Uczestniczył w wielu misjach zagranicznych.

Obecnie trener, kierownik szkoleń, konsultant, instruktor.

Współpracował między innymi z: Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Invest Bankiem, Lukas Bankiem, PKO BP, PZU, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Kredyt Bankiem, 12 Brygadą Zmechanizowaną, 11 Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej, Dowództwem Wojsk Lądowych, Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy, Akademią Obrony Narodowej w Warszawie, Jednostką Wojskowa Nr 2039 w Lidzbarku Warmińskim, Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie, Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych. 

W Bydgoszczy prowadził szkolenia dla Obiektowych  Koordynatorów Bezpieczeństwa. Współpracował z wieloma placówkami oświatowymi w całej Polsce.

 

English