Jacek Purski

Dziennikarz, politolog, działacz społeczny i edukator. Od 2017 roku członek Międzynarodowej Organizacji Innowatorów Społecznych ASHOKA („Ashoka Innowatorzy dla Dobra Publicznego”).

Absolwent Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia oraz Collegium Civitas – specjalizacja Zarządzanie Integracją Międzykulturową. Absolwent Leadership Academy for Poland. 

Przez wiele lat związany ze Stowarzyszeniem „Nigdy Więcej”, w którym m.in. animował kampanie społeczne oraz reprezentował organizację w mediach.

W roli konsultanta i eksperta współpracował z UEFA w ramach Programu Odpowiedzialności Społecznej EURO 2012 „RESPECT Diversity – Football Unites” oraz FIFA podczas Mistrzostw Świata w Niemczech w 2006 roku.

Autor wielu szkoleń specjalistycznych skierowanych do policjantów, nauczycieli oraz urzędników miejskich.

Uczestnik licznych konferencji i szkoleń międzynarodowych m.in. w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz Komisji Europejskiej – Radicalisation Awareness Network (RAN), podczas których prezentował zagadnienia związane z problemami radykalizacji i rasizmu.

Współpracował między innymi z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Urzędem m.st. Warszawy (m.in.: Centrum Komunikacji Społecznej, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń), Urzędem Miejskim Wrocławia (Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego) oraz wieloma placówkami oświatowymi, klubami sportowymi i organizacjami pozarządowymi.

 ASH_FellowLogo_RGB_2017