Larry Olomofe

Były doradca do spraw przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii oraz koordynator szkoleń w Departamencie „Tolerance and non-discrimination” w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) – Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE).

W przeszłości doradzał rządom wielu krajów europejskich w takich kwestiach takich jak przeciwdziałanie nietolerancji wobec chrześcijan, monitorowanie incydentom motywowanym nienawiścią i zapobieganie przestępstwom z nienawiści, w całym regionie OBWE (OSCE).

Opracował, zarządzał i koordynował szkolenie Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) przeciwko przestępstwom motywowanym nienawiścią (TAHCLE). Był to sztandarowy program szkoleniowy wzmacniający egzekwowania prawa w tym zakresie, w całym regionie OBWE. Ponadto nadzorował szkolenia dla prokuratorów, sędziów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego dotyczące reagowania na przestępstwa z nienawiści oraz wzmacniania europejskiego i krajowego prawa antydyskryminacyjnego.

Przed pracą w OBWE był zatrudniony jako trener i dyrektor ds. Praw Człowieka w Europejskim Centrum Praw Romów (ERRC) w Budapeszcie na Węgrzech. Był także profesorem nadzwyczajnym na wielu węgierskich uniwersytetach (prowadził wykłady m.in. na temat nacjonalizmu, teorii społecznych i politycznych, filozofia, międzynarodowe prawo itp.).

Po zakończeniu mandatu OBWE w 2018 r. był współzałożycielem People of African Descent LINK (PADLINK) – organizacji pozarządowej promującej interesy ludzi pochodzenia afrykańskiego.

Ponadto jest założycielem i dyrektorem zarządzającym Cosmodernity Consultants (2019), dostawcy zróżnicowanych usług doradczych dla firm, rządów, instytucji i organizacji społecznych. Zapewnia dostosowane do potrzeb rozwiązania szkoleniowe uwrażliwiające pracowników, budujące różnorodność i redukujące poziom uprzedzeń w miejscu pracy. Do jego ostatnich klientów należą m.in.: Roma Education Fund, Swedish Anti-Discrimination Ombuds Institute, natoliński College of Europe (Warszawa) oraz Ukrainian School of Political Studies.

English