Małgorzata Michel

Profesor nadzwyczajny doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pedagożka resocjalizacyjna, mediatorka, steeetworkerka, działaczka społeczna, aktywistka lokalna.

Na co dzień pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim, kieruje studiami podyplomowymi ze streetworkingu, prowadzi Koło Naukowe Pedagogów Resocjalizacyjnych i Międzywydziałowe Koło Społecznej Inicjatywy Narkopolityki.

Badaczka aktywności gangów młodzieżowych i dzieci na ulicy w nurcie Urban Studies. Autorka wielu szkoleń z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych skierowanych do nauczycieli, pedagogów, wychowawców, pracowników socjalnych, rodziców i młodzieży. Ma na koncie trzy książki dotyczące lokalnego systemu profilaktyki i resocjalizacji nieletnich, streetworkingu oraz gangów młodzieżowych, m. in. „Lokalny system Profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich” (Wyd. Pedagogium 2013), „Gry uliczne w wykluczenie społeczne w przestrzeni miejskiej. Perspektywa resocjalizacyjna” (Wyd. UJ 2016).

Autorka kilkudziesięciu artykułów z zakresu przestępczości nieletnich, grup pseudokibiców i gangów młodzieżowych, bezpieczeństwa lokalnego w kontekście aktywności młodzieży. Współpracuje przy organizacji festiwalu profilaktycznego Juchy Soundsystem „Zażywam tylko dźwięków” oraz koordynuje strefę bezpieczeństwa i profilaktyki społecznej na Cieszanów Rock Festiwal. Ekspertka metodologiczna w programie „czytanie miasta” Wrocław Europejska Stolica Kultury 2016.

Współpracuje jako ekspertka z organizacjami pozarządowymi i streetworkerami w całej Polsce.

English