Michał Czerwiński

Aktywny zawodowo ratownik medyczny, założyciel i właściciel firmy TACMED, zajmującej się szeroko rozumianym ratownictwem, bezpieczeństwem i zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi.

Wyłączny przedstawiciel amerykańskich firm GROUP H3 i HSS International Inc. w Polsce i Europie Wschodniej.

Instruktor Tactical Medicine dla GROUP H3 USA i GROUP H3 UAE.

Pierwszy polski instruktor realizujący szkolenia w oparciu o wytyczne TCCC na terenie RP.

Twórca programu szkolenia pierwszych polskich wojskowych i policyjnych jednostek specjalnych.

Zrealizował kilkaset szkoleń w kraju i za granicą z zakresu udzielania pierwszej pomocy, pomocy w sytuacji urazów, ratownictwa taktycznego dla jednostek specjalnych wojska i policji/agencji/instytucji, planowania medycznych operacji specjalnych, przygotowania komponentów wojskowych z zakresu przygotowania i przetrwania w warunkach działań bojowych poza granicami kraju (Irak, Afganistan, Pakistan, Kongo).

Był dowódcą sekcji operacyjno – technicznej OSP w Olsztynku.

Odznaczony „Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Były wykładowca stowarzyszony Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wprowadzający jako pierwszy w Polsce elementy ratownictwa taktycznego do szkolenia istniejącego kursu PPWDS (Pierwsza Pomoc w Warunkach Działań Specjalnych).

Pomysłodawca Ogólnopolskich Zawodów w Ratownictwie Taktycznym „PARAMEDYK”.

Współpracował z instytucjami państwowymi w zakresie doradztwa i analiz z zakresu specjalistycznych procedur ratowniczych i wyposażenia dedykowanego sprzętu do ratownictwa taktycznego (Biuro Ochrony Rządu, Centralne Biuro Śledcze, Oddział Realizacyjny Urzędu Kontroli Skarbowej, Dowództwo Wojsk Lądowych)

Realizował szkolenia z zakresu pierwszej pomocy w języku polskim i angielskim w kraju oraz za granicą

Instruktor w zakresie wybranych zagadnień ochrony ludności – Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa (Nr RD-1/7133/588/06).

Ukończył kurs doskonalenia zawodowego z zakresu prewencji kryminalnej dla starostów i członków komisji właściwej ds. bezpieczeństwa – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie oraz „szkolenie internetowe dla administracji publicznej szczebla samorządowego z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego” – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (Nr 574/2007). Ukończył szkolenie MASS CASUALTY INCIDENT MANAGEMENT (The Israeli Foreign Ministry, Center for International Cooperation, The Israeli Embassy in Poland, Center for Resuscitation & Emergency Medicine Education CREME, Tel Aviv Sourasky Medical Center) oraz kurs BASIC & ADVANCED TACTICAL MEDIC – Camp Pendleton, CA USA MAG 46 DET A US Marines.

Członek International Law Enforcement Educators and Trainers Association (ILEETA) oraz Special Operations Medical Association (SOMA).

Współpracownik Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas i członek Instytutu Analiz Informacji Collegium Civitas.

Autor oraz współautor wielu artykułów w prasie branżowej, pozycji książkowych nt. ogólnie rozumianego ratownictwa i bezpieczeństwa.

English