Tomasz Plaszczyk

Prawnik – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – major w stanie spoczynku, 16 lat służby w pionie śledczym ABW, w Delegaturze ABW w Gdańsku.

W trakcie swojej służby prowadził postępowania karne o czyny z art. 256 § 1 i 2 kk. Doświadczeniami zdobytymi na gruncie tych postępowań dzielił się wielokrotnie w publikacjach oraz podczas konferencji i szkoleń z tego zakresu.

Po zakończeniu służby przyjął propozycję współpracy z Instytutem Bezpieczeństwa Społecznego, aby dalej dzielić się swoją wiedzą i zdobywać nowe doświadczenia. Jest ekspertem w dziedzinie przeciwdziałania radykalizacji i przestępstwom motywowanym nienawiścią. Współtworzy specjalistyczne programy edukacyjne i prowadzi szkolenia dla policjantów i nauczycieli.

W wolnym czasie biega, pływa i jeździ na rowerze (również łącznie).

English