Aleksandra Tołczyk

Absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (2017), a także studiów podyplomowych z zakresu analizy informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem w Collegium Civitas (2017).

Obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską na temat problemu przeciwdziałania radykalizacji wśród społeczności muzułmańskich w politykach antyterrorystycznych Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

W 2018 roku uzyskała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa za pracę: Specyfika i uwarunkowania procesu radykalizacji muzułmanów w zakładach karnych. Studium przypadku Wielkiej Brytanii. Jej zainteresowania naukowe skupiają się przede wszystkim wokół problematyki przeciwdziałania radykalizacji do brutalnego ekstremizmu i terroryzmu (w szczególności motywowanego radykalnym islamem) w kontekście państw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Interesuje się ponadto problemem islamofobii w Polsce, teoriami radykalizacji (zwłaszcza skumulowanym ekstremizmem), prawami człowieka.

English