Anna Kucińska

Absolwentka m. in. Wydziału Nauk Społecznych Université Montpellier III w Montpellier we Francji oraz Instytutu Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim.

Nauczycielka dorosłych i młodzieży, edukatorka i certyfikowana trenerka umiejętności psychospołecznych, autorka i współautorka materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Interesuje się innowacyjnymi metodami nauczania i pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi (m. in.  filozoficzne dociekania dla dzieci i młodzieży, komunikacja bez przemocy – NVC) oraz kwestiami zarządzania, procesami grupowymi (np. komunikacja i współpraca w zespołach) i fundraisingiem. 

Współpracuje z Instytutem Bezpieczeństwa Społecznego (IBS) od 2018 roku. Jest członkinią grupy roboczej Edukacja (RAN EDU) z ramienia IBS w ramach Radicalisation Awareness Network (RAN), działającej przy Komisji Europejskiej.

English