Dariusz Kopik

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – wydział Prawa i Administracji.

Były oficer Policji i inspektor Transportu Drogowego. W przeszłości współpracował m.in. z Fundacją Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych GROM oraz Działem Bezpieczeństwa Stadionu Narodowego w Warszawie, z firmami: Grupa GROM, GISS, OLPP, PERN „Przyjaźń”.

Zajmuje się analizą zabezpieczeń obiektów, opracowywaniem Planów Ochrony i Planów Infrastruktury Krytycznej.

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego.

Posiada uprawnienia Kierownika Bezpieczeństwa Imprez Masowych.

English