Bogdan Wójtowicz

Oficer Marynarki Wojennej, absolwent Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni, były dowódca okrętu rakietowego ORP „Kołobrzeg” (3 Flotylla Okrętów w Gdyni).

Po zakończeniu 8- letniej służby na morzu, pełną poświęcenia i satysfakcji profesjonalnej, kontynuował służbę w Sztabie Generalnym WP w Warszawie. Najpierw w Zarządzie Planowania Materiałowego a następnie w Zarządzie Operacyjno-Strategicznym na stanowisku starszego specjalisty.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego – Wydział Zarządzania. Następnie aktywnie włączył się  w proces przystąpienia Polski do NATO. Ukończył sojuszniczy kurs sztabowy w Dowództwie NATO w Brunssum (Holandia). Z kolei został skierowany na międzynarodowy kurs sztabowy do Kanady (Borden). Absolwent studiów podyplomowych w SGGW w Warszawie, w dziedzinie ochrony środowiska.   W tym czasie przyjął propozycję pełnienia obowiązków szefa grupy polskiej  w Trójstronnej Grupie Roboczej celem formowania Wielonarodowego Korpusu NE (duńsko-polsko-niemieckiego) w porcie Szczecin.

Później pracował w Zakładzie Inwestycji NATO w Warszawie na stanowisku eksperta ds. infrastruktury morskiej. Następnie objął stanowisko głównego specjalisty w Departamencie Spraw Obronnych Ministerstwa Gospodarki. Tym samym współdziałał w złożonym procesie realizacji zadań wynikających z Programu Inwestycyjnego NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa.

Jednocześnie został wyznaczony na Stałego Przedstawiciela RP w Doradczej Grupie NATO ds. Przemysłu (NIAG – NATO Industrial Advisory Group) funkcjonującej przy Kwaterze Głównej NATO w Brukseli.

Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W 2012 r. uzyskał stopień naukowy – doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. W kontynuacji zdobytych, wieloletnich  doświadczeń w sferze militarno – cywilnej podjął pracę w Departamencie Programów Offsetowych Ministerstwa Rozwoju na stanowisku głównego specjalisty. Zajmował się wtedy niezbędnym negocjowaniem umów offsetowych związanych z pozyskaniem uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla wielozadaniowej korwety typu Ślązak na potrzeby Marynarki Wojennej RP.

English