Jacek Mazurczak

Główny specjalista ds. monitorowania przestępstw z nienawiści w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w latach 2014-2016. Autor licznych szkoleń z zakresu zwalczania przestępstw z nienawiści oraz ochrony praw człowieka, prowadził zajęcia m.in. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a także na terenie Europy Środkowo-Wschodniej na zaproszenie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego i Collegium Civitas. Badacz ruchów ekstremistycznych, neofaszystowskich i neonazistowskich oraz zagadnień związanych z procesem radykalizacji. Pracuje nad doktoratem z zakresu socjologii przestępstw z nienawiści w Collegium Civitas.

W latach 2009-2011 członek zarządu polskiej sekcji Amnesty International.

English