Sergiusz Parszowski

Niezależny ekspert i doradca do spraw bezpieczeństwa. Trener i szkoleniowiec.

Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Wykładowca akademicki oraz prelegent konferencji naukowych.

Audytor systemów bezpieczeństwa instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych. W zakresie jego specjalizacji znajdują się sprawy dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego, organizacji i funkcjonowania aglomeracji miejskich, tworzenia lokalnych strategii oraz opracowywania i realizacji programów prewencyjnych. Swoją uwagę koncentruje na zagadnieniach zarządzania kryzysowego, ciągłości działania, ochrony infrastruktury krytycznej oraz bezpieczeństwa pozostałych obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa państwa.

Zajmuje się studiami nad społecznymi i psychologicznymi aspektami bezpieczeństwa, w szczególności w kontekście budowy programów podnoszenia świadomości oraz tworzenia należytej kultury bezpieczeństwa w organizacjach.

Jest specjalistą z zakresu organizacji i wykorzystania systemów nadzoru wizyjnego oraz doświadczonym praktykiem w sprawach bezpieczeństwa imprez masowych i zgromadzeń publicznych.

W latach 2010 – 2015 współpracował z operatorem Stadionu Narodowego w Warszawie. Jako trener służb informacyjnej i porządkowej przeszkolił kilkuset pracowników. W trakcie największych imprez masowych organizowanych na Stadionie Narodowym w Warszawie, w tym podczas meczów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,, zarządzał najbardziej newralgicznymi obszarami obiektu.

Współautor publikacji książkowych „Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwie” oraz „Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki”.

 

English