Stanisław Czerczak

Ekspert ds. przeciwdziałania radykalizacji w środowisku młodzieżowym. W przeszłości (w latach 90-tych) związany z ruchem neofaszystowskim oraz pseudo-kibicowskim. Większość dorosłego życia poświecił na przeciwdziałanie zjawiskom dyskryminacji, nietolerancji i nienawiści. Jest ekspertem w dziedzinie innowacyjnych strategii typu “EXIT” i innych działań o charakterze de-radykalizującym.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Działacz społeczny, prelegent i edukator. Szkoli nauczycieli, Policję, Służbę Więzienną i Straż Graniczną. Współautor lokalnych wydawnictw, autor artykułów prasowych.

Były Rzecznik Praw Osób Bezdomnych w Gorzowie Wielkopolskim. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”.

Członek Towarzystwa Miłośników Gorzowa, w ramach działaności którego od wielu lat buduje mosty pomiędzy niemieckimi a polskimi mieszkańcami miasta.

Działacz ruchów trzeźwościowych oraz antynarkotykowych.

Wyróżniony tytułem “GORZOWIANIN ROKU 2017”, w kategorii “KULTURA”.

English