Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) – Program IBS:

Zwracamy się do Państwa z propozycją współpracy w ramach Odpowiedzialności Społecznej (CSR) przy programach edukacyjnych Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego.

Wierzymy, że wspólnie możemy podnieść poziom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych w całej Polsce. Stwarzamy szansę na to by wizja szkoły bezpiecznej została zrealizowana także z Państwa udziałem.

Dzięki innowacyjnym projektom edukacyjnym, takim jak „Bezpieczna szkoła”, pracownicy szkół zyskują świadomość i wiedzę, a Państwa firma realizuje strategiczne cele CSR.

Poprzez zaangażowanie w prowadzone przez nas działania Państwa firma może stać się PROMOTOREM, PRZYJACIELEM lub MECENASEM BEZPIECZEŃSTWA programu „Bezpieczna Szkoła”.

W porozumieniu z Państwem wypracowujemy model współpracy najkorzystniejszy dla obu stron, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości finansowych Państwa firmy.

Kierujemy się zasadą obopólnych korzyści. Bardzo istotne jest dla nas zrozumienie Państwa celów biznesowych i znalezienie obszarów do współpracy i partnerstwa.

Poniżej prezentujemy trzy podstawowe pakiety CSR wierząc, że spotkają się one z Państwa zainteresowaniem. W celu omówienia szczegółów współpracy prosimy o kontakt telefoniczny (+48 664 838 006) lub e-mailowy (biuro@fundacjaIBS.pl), chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

Skolenia dla placówek oświatowych:

Nasze programy edukacyjne skierowane są przede wszystkim do pracowników placówek oświatowych i kadry nauczycielskiej. Szkolimy służby mundurowe, pracowników banków i instytucji finansowych, członków służb informacyjnych i porządkowych na stadionach, operatorów obiektów sportowych, branżę hotelarsko-restauracyjną, ludzi biznesu i indywidualnych odbiorców.

Programy edukacyjne są odpowiedzią na niszę na polu szkoleń z zakresu: zarządzania sytuacjami kryzysowymi, edukacji antyterrorystycznej i przeciwdziała radykalizacji.

Zanim powiemy jak zachować się w niebezpiecznej sytuacji, podczas napadu rabunkowego, na ulicy, podczas zagrożenia bombowego czy ataku terrorystycznego – zaczynamy zawsze od profilaktyki! Udzielamy wskazówek dotyczących tego na co zwrócić uwagę oraz jakich zasad i reguł przestrzegać.

Nasze szkolenia nastawione są na rozwój praktycznych umiejętności. Stosujemy różnorodne metody pracy, tak aby przełożyły się one na konkretne efekty i zmotywowały uczestników do wypracowania określonych postaw i zachowań.

Rosnące zjawisko przemocy, eskalacja agresji, niepokojące statystyki Policji dotyczące przestępczości wśród nieletnich i alarmujące doniesienia medialne o aktach przemocy i terroru w placówkach oświatowych stają się znakiem dzisiejszych czasów. Są one tym bardziej dotkliwe, gdy dotyczą agresji skierowanej przeciwko dzieciom i młodzieży. W odpowiedzi na te niepokojące zjawiska, Instytut Bezpieczeństwa Społecznego przygotował program edukacyjny z zakresu zarządzania sytuacjami kryzysowymi w placówkach oświatowych dedykowany dla kadry nauczycielskiej, pracowników administracyjnych, a także rodziców uczniów i rady pedagogicznej.

Podniesienie kompetencji kadry placówek oświatowych w dziedzinie zarządzania sytuacjami kryzysowymi, może znacząco przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na terenie szkół.

Wybrane elementy szkolenia:

 • Przygotowanie, a radzenie sobie ze stresem.

 • Rola profilaktyki i prewencji w codziennej pracy.

 • Wiktymologia – czyli jak nie stać się ofiarą przestępstwa.

 • Opracowanie folderu „ Bezpieczna szkoła”.

 • Zabezpieczenia techniczne w placówce, ich rola i praktyczne wykorzystanie.

 • Pokaz oraz ćwiczenia w przyjmowaniu pozycji bezpiecznej (ćwiczenie praktyczne).

 • Pokaz i omówienie standardów postępowania w sytuacjach kryzysowych:

a. „Agresywny i niebezpieczny osobnik w szkole”,

b. „Aktywny strzelec”,

c. „Akt terroru kryminalnego w placówce oświatowej”;

 • Prezentacja atrap broni oraz niebezpiecznych narzędzi (pokaz).

 • Zagrożenia wynikające z podłożenia ładunku wybuchowego i sytuacji zakładniczej.

 • Omówienie zagrożeń wynikających z otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego oraz zagrożeń terrorystycznych w placówce;

 • Projekcja filmu „Zagrożenia bombowe, terrorystyczne”.

 • Ćwiczenie praktyczne:

a. „Agresywny osobnik w szkole”,

b. „Aktywny strzelec”,

c. Akt terroru kryminalnego”.

 • Praktyczna symulacja zachowań podczas sytuacji kryzysowych – instruktorzy grają rolę napastników, używają atrap broni, wszystko odbywa się pod kontrolą i według przyjętego wcześniej scenariusza, poszczególne scenki są nagrywane.

 • Odtworzenie nagrań poszczególnych ćwiczeń praktycznych z omówieniem przez trenera, dyskusja z ćwiczącymi.

Planowany czas zajęć: 4 godziny zegarowe. Szkolenia odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Poziom emocji i stresu w każdym momencie jest kontrolowany przez prowadzących. Każde szkolenie prowadzone jest przez zespół dwóch trenerów – najwyższej klasy ekspertów wywodzących się z Jednostki Wojskowej „GROM” lub z Policji.

PROMOTOR Bezpieczeństwa

Od 1 do 3 szkoleń „Bezpieczna szkoła”:

Pakiet przeznaczony dla małych i średnich firm, które w ramach Odpowiedzialności Społecznej (CSR) chcą zaangażować się w podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkołach lokalnych np. na wsiach, w mniejszych i średnich miastach.

Sugerowany zakres współpracy:

 • Od 1 do 3 szkoleń „Bezpieczna szkoła” przeprowadzonych przez ekspertów IBS.

 • Możliwość uczestnictwa w szkoleniu przedstawicieli firmy!

 • Informacja na stronie www i w mediach społecznościowych.

 • Dokumentacja fotograficzna ze szkoleń do wykorzystania przez firmę (za zgodą szkoły).

 • Ewaluacja szkolenia przeprowadzona przez IBS.

 • Tytuł „Promotora Bezpieczeństwa” przyznawany firmie przez IBS!

Poziom zaangażowania finansowego:

3.500 – 10.000 PLN (netto)

PRZYJACIEL Bezpieczeństwa

Od 4 do 15 szkoleń „Bezpieczna szkoła”:

Pakiet przeznaczony dla średnich i dużych firm, które w ramach Odpowiedzialności Społecznej (CSR) chcą zaangażować się w podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkołach w powiatach, dużych miastach a nawet województwach.

Sugerowany zakres współpracy:

 • Od 4 do 15 szkoleń „Bezpieczna szkoła” przeprowadzonych przez ekspertów IBS.

 • Informacja na stronie www i w mediach społecznościowych.

 • Dokumentacja fotograficzna ze szkoleń do wykorzystania przez firmę (za zgodą szkoły).

 • Ewaluacja szkolenia przeprowadzona przez IBS.

 • Szkolenie w ramach programów IBS dla pracowników firmy gratis (do 50 osób)!

 • Możliwość korzystania przez szkołę z materiałów edukacyjnych udostępnionych przez IBS: prezentacja PowerPoint, materiały wideo.

 • Wyposażenie w praktyczny zestaw „Bezpieczna szkoła” (do regularnych ćwiczeń w szkole): kamizelka, gwizdek, magiczny kij, plakat (tel. alarm.)

 • Tytuł „Przyjaciela Bezpieczeństwa” przyznawany firmie przez IBS!

Poziom zaangażowania finansowego:

10.000 – 30.000 PLN (netto)

MECENAS Bezpieczeństwa

Powyżej 16 szkoleń „Bezpieczna szkoła”:

Pakiet przeznaczony przede wszystkim dla dużych firm i korporacji, które w ramach Odpowiedzialności Społecznej (CSR) chcą zaangażować się w podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkołach w skali całego kraju.

Zakres współpracy:

 • Powyżej 16 szkoleń „Bezpieczna szkoła” przeprowadzonych przez ekspertów IBS.

 • Informacja na stronie www i w mediach społecznościowych.

 • Dokumentacja fotograficzna ze szkoleń do wykorzystania przez firmę (za zgodą szkoły).

 • Ewaluacja szkolenia przeprowadzona przez IBS.

 • Szkolenie w ramach programów IBS dla pracowników firmy gratis (do 50 osób)!

 • Możliwość korzystania przez szkołę z materiałów edukacyjnych udostępnionych przez IBS: prezentacja PowerPoint, materiały wideo.

 • Wyposażenie w praktyczny zestaw „Bezpieczna szkoła” (do regularnych ćwiczeń w szkole): kamizelka, gwizdek, magiczny kij, plakat (tel. alarm.)

 • Poszerzenie zestawu „Bezpieczna szkoła” o megafon i radiotelefon.

 • Możliwość objęcia serii szkoleń (programu) patronatem tytularnym „Bezpieczna szkoła <NAZWA FIRMY>”

 • Informacja o firmie dostępna na wszystkich elementach zestawu „Bezpieczna Szkoła”.

 • Spotkanie z wyjątkowym gościem dla wytypowanej grupy pracowników lub Zarządu firmy.

 • Tytuł „Mecenasa Bezpieczeństwa” przyznawany firmie przez IBS!

Poziom zaangażowania finansowego:

Powyżej 50.000 PLN (netto)

Inne szkolenia IBS przygotowane specjalnie dla firm:

Uzupełnieniem programów edukacyjnych dla placówek oświatowych są szkolenia skierowane bezpośrednio do firm, są to m.in:

 • Program edukacyjny dla Biznesu, którego myśl przewodnia brzmi: „Poznajmy się lepiej jako zespół, by wiedzieć jak postępować w niestandardowych sytuacjach”. Głównymi założeniami tematycznymi poruszanymi w trakcie projektu są: wzmocnienie zdolności w zakresie podejmowania decyzji, praktyczne metody przełamywania barier, techniki oceny własnych możliwości na tle grupy, czynniki utrudniające komunikację, praca zespołowa w sytuacji stresu, wprowadzenie podstawowych zasad bezpiecznego postępowania w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych w codziennej pracy.

 • Szkolenie „Budowanie zespołu”, którego głównym celem jest poprawa współpracy, budowanie identyfikacji z jednostką organizacyjną oraz spójności zespołowej. Wśród poruszanych zagadnień są m.in.: procesy formowania się grupy i wynikające z nich wskazówki w kierowaniu ludźmi, optymalny poziom poczucia bezpieczeństwa w grupie, inteligencja społeczna w kierowaniu grupą, główne zasady budowania efektywnego zespołu oraz jak zarządzać grupą, gdy jej członkowie działają w stresie.

 • Integracja” czyli: nawiązanie relacji przy wykorzystaniu sprawdzonych wzorców z sił specjalnych, rozwój umiejętności dostrzegania istotnych elementów mogących mieć wpływ na osiągnięcie celu przez zespół i doskonalenie umiejętności czytelnego komunikowania się w zespole.

 • Interesującym elementem naszej działaności może być propozycja spotkania z GROMowcem. Podczas rozmowy poruszamy takie tematy jak: ochrona informacji, zdobywanie i gromadzenie informacji, sytuacje kryzysowe, rola menedżerów i liderów zespołu, zakres odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu. Opowiadamy o służbie w Jednostce Wojskowej „GROM” i dzielimy się doświadczeniami z udziału w misjach.

Prowadzimy indywidualne konsultacje np. dla Zarządu firmy i audyty bezpieczeństwa. Prosimy o kontakt telefoniczny (+48 664 838 006) lub e-mailowy (biuro@fundacjaibs.pl), jeżeli mają Państwo pytania lub zapotrzebowanie na szerszy zakres tematyczny szkolenia.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!