Międzysektorowy Zespół Ekspercki

ds. Prewencji i Przeciwdziałania Radykalizacji.

Cel działalności zespołu

Zespół zainspirowany jest najlepszymi praktykami europejskimi w dziedzinie prewencji i przeciwdziałania radykalizacji i przekłada je na grunt Polski. Czerpie z kompetencji i doświadczenia zawodowego osób współtworzących zespół. Wypracowuje metody współpracy międzysektorowej i rekomendacje dotyczące prewencji radykalizacji na szczeblach lokalnych oraz inicjatyw o charakterze ogólnopolskim.

Zespół reaguje także na bieżące potrzeby związane z przeciwdziałaniem radykalizacji i tworzeniem modeli wczesnej prewencji, sygnalizowane przez samorządy, szkoły, Policję i instytucje państwowe. Doradza w konkretnych przypadkach i opracowuje rozwiązania lokalne, które po wdrożeniu mogą funkcjonować jako dobre praktyki w skali krajowej. Zespół czerpie swoją legitymizację z działań lokalnych, jednocześnie tworząc innowacyjne rozwiązanie możliwe do zastosowania na szczeblu ogólnopolskim.

Swoją wiedzą i opracowywanymi materiałami członkinie i członkowie zespołu dzielą się podczas szkoleń organizowanych przez Instytut Bezpieczeństwa Społecznego dla Policji, szkół, samorządów i innych instytucji. Zespół pracuje w grupach roboczych poświęconych konkretnym aspektom radykalizacji, m.in. edukacji i podnoszeniu świadomości społecznej, deradykalizacji itp. Regularnie konsultuje się ze sobą i omawia bieżące kwestie podczas spotkań roboczych, szkoleń, konferencji i innych wydarzeń tematycznych, także w ramach regularnych konsultacji w formie wideokonferencji.

Wpływ społeczny

Rekomendacje i materiały opracowywane przez zespół ekspertek i ekspertów są wykorzystywane przez samorządy, Policję, szkoły oraz inne instytucje publiczne i prywatne w całej Polsce w celu skutecznej prewencji i przeciwdziałania radykalizacji. Dzięki temu przyczyniamy się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa m.in. w społecznościach lokalnych w całej Polsce, w Internecie, wśród grup młodych ludzi narażonych na radykalizację. Praca zespołu pomaga także nagłośnić problemy związane z procesem radykalizacji prowadzącej do przemocowego ekstremizmu. Poprzez te działania zwiększa się świadomość tego zjawiska, co jest warunkiem koniecznym do podjęcia działań zaradczych.

Wierzymy, że praca zespołu zapoczątkuje proces stworzenia w Polsce skutecznego systemu prewencji i przeciwdziałania radykalizacji. Będziemy dążyć do tego, aby w najbliższych latach zespół był wykorzystywany w ramach struktur państwowych. Wierzymy, że na wzór innych krajów Unii Europejskiej, na bazie Międzysektorowego Zespołu Eksperckiego powstaną systemowe rozwiązania o charakterze strategicznym dla Polski.

Inauguracja działań zespołu

Działalność Międzysektorowego Zespołu ds. Prewencji i Przeciwdziałania Radykalizacji została oficjalnie zainicjowana w lutym 2019 roku podczas konferencji szkoleniowej pt. „Problem radykalizacji prowadzącej do przemocowego ekstremizmu: prewencja i przeciwdziałanie, rozwiązania systemowe” zorganizowanej przez Instytut Bezpieczeństwa Społecznego na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Utworzenie zespołu było wynikiem wieloletniego udziału przedstawicieli Instytut Bezpieczeństwa Społecznego w obradach eksperckich grup tematycznych Radicalisation Awareness Network (RAN) i chęci przeniesienia do Polski najlepszych praktyk z Unii Europejskiej dotyczących tematu radykalizacji.

Eksperci i ekspertki Międzysektorowego Zespołu Eksperckiego ds. Prewencji i Przeciwdziałania Radykalizacji publikują także na łamach specjalistycznego bloga utworzonego przez Instytut Bezpieczeństwa Społecznego: http://www.radykalizacja.pl/