Wierzymy, że każdy człowiek powinien czuć się bezpieczny i żyć wolny od strachu. Jednak w dzisiejszym świecie rośnie poczucie niepewności i zagrożenia. Często prowadzi ono do polaryzacji opinii i uruchamia niebezpieczny proces radykalizacji zachowań. Potrzeba strategicznych działań prewencyjnych, opartych na eksperckiej wiedzy i doświadczeniu, by zwiększyć poziom naszego codziennego bezpieczeństwa.

W tym celu w Instytucie Bezpieczeństwa Społecznego (IBS) prowadzimy kompleksowe szkolenia i doradztwo m.in. dla szkół, samorządów, korporacji i mniejszych firm, policji i innych służb mundurowych, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na stadionach oraz klientów indywidualnych. Dzięki nam każdy ma szansę żyć w bezpieczniejszym otoczeniu, a dzieci dorastać w bezpiecznej szkole.

 

Fundacja

IBS jest wiodącą w Polsce organizacją zajmującą się tematyką bezpieczeństwa w społeczeństwie. Fundację tworzą praktycy – najlepsi w kraju eksperci i trenerzy, zajmujący się edukacją antyterrorystyczną i zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych. Są to m. in. byli żołnierze Jednostki Wojskowej GROM – uczestnicy misji zagranicznych i operacji antyterrorystycznych, byli policjanci i funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W naszym gronie są także jedyni w Polsce eksperci do spraw przeciwdziałania radykalizacji, prawnicy, psycholodzy, specjaliści z zakresu tematyki praw człowieka oraz trenerzy kompetencji międzykulturowych. Obecnie dysponujemy grupą blisko 30 współpracowników i szkoleniowców.

Regularnie współpracujemy z międzynarodowymi organizacjami, np. Radicalisation Awareness Network (RAN) działającą w ramach Komisji Nasi eksperci zapewniali bezpieczeństwo podczas UEFA Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie.

Działamy w oparciu o najnowsze światowe trendy z dziedziny bezpieczeństwa i przeciwdziałania radykalizacji. Byliśmy szkoleni przez międzynarodowych ekspertów i instruktorów z elitarnych jednostek sił specjalnych z USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec.

Nasi trenerzy są współautorami książek „Edukacja dla bezpieczeństwa”, „Imprezy Masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki” oraz wielu artykułów specjalistycznych. Występujemy także często w roli ekspertów w mediach.

 

Szkolenia

Nasze szkolenia są innowacyjne i skuteczne, ponieważ jako jedyni w Polsce łączymy w nich kwestie bezpieczeństwa w społeczeństwie (edukacji antyterrorystycznej, zarządzania w sytuacjach kryzysowych itp.) z rozpoznawaniem i zapobieganiem radykalizacji.

Podczas szkoleń kładziemy nacisk na ćwiczenie praktycznych umiejętności. Stosujemy różnorodne metody pracy, aby zmotywować uczestniczki i uczestników do wypracowania określonych postaw i zachowań w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. Pierwsze kroki na polu szkoleniowym stawialiśmy już w 1999 roku, od tego czasu przeszkoliliśmy tysiące osób, które wysoko cenią jakość naszych programów edukacyjnych.

 

 

Co robimy?