Projekt PRECOBIAS – Zapobieganie radykalizacji młodych ludzi w internecie poprzez zwiększenie ich świadomości dotyczącej powszechnych błędów poznawczych 
(Prevention of Youth Radicalisation Through Self-Awareness on Cognitive Biases)
Projekt jest realizowany w latach 2019-2021. Współfinansowany jest ze środków Komisji Europejskiej w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Internal Security Fund – Police).
Cel projektu
Projekt ma za zadanie przyczynić się do długofalowego zapobiegania radykalizacji młodych ludzi poprzez uodpornienie ich na ekstremistyczne treści w internecie. Będziemy do tego dążyć wzmacniając ich umiejętność krytycznego myślenia i korzystania z mediów internetowych. Skupimy się na zbadaniu błędów poznawczych, powszechnych u wszystkich ludzi, które mogą prowadzić do większej podatności na radykalizację w internecie. 
Planowane działania
W ramach projektu opracujemy i przeprowadzimy kampanię internetową, której celem będzie uświadomienie młodym ludziom, jak wybrane błędy poznawcze (m.in. efekt autorytetu, efekt potwierdzenia, pozytywna retrospekcja, efekt grupy) mogą prowadzić do łatwiejszego ulegania i akceptowania treści ekstremistycznych, coraz powszechniej dostępnych w internecie. Kampania będzie skierowana do młodych ludzi, którzy z różnych powodów mogą być narażeni na radykalizujące treści w mediach społecznościowych i innych platformach internetowych.
We współpracy z grupą praktyków, którzy na co dzień pracują z młodzieżą (nauczyciele, psycholodzy itp.) przygotujemy także przewodniki ze wskazówkami, jak mogą wykorzystać wiedzę o błędach poznawczych w swojej pracy, aby wzmacniać krytyczne myślenie u młodych ludzi i zapobiegać ich radykalizacji.
Partnerzy projektu 

Projekt realizujemy we współpracy z następującymi europejskimi partnerami: firmą PMF z Katanii (Włochy), Uniwersytetem w Gandawie (Belgia), Instytutem Praw Człowieka(Słowacja), Uniwersytetem Ludwika i Maksymiliana w Monachium (Niemcy) oraz Fundacją Subiektywne Wartości (Węgry).

Więcej informacji o projekcie 
Zachęcamy do odwiedzenia strony projektu:  https://www.precobias.eu
Kurs MOOC online: https://mooc.precobias.eu/

precobias