Od początku swojej działalności Instytut Bezpieczeństwa Społecznego ściśle współpracuje z Policją i innymi służbami mundurowymi. Od lat szkolimy policjantki i policjantów w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, zarówno w ramach szkolenia podstawowego jak i kursu specjalistycznego, w zakresie prowadzenia zajęć z zapobiegania przestępstwom z nienawiści i ich zwalczania. Wprowadzamy także temat rozpoznania, prewencji i przeciwdziałania radykalizacji prowadzącej do przemocowego ekstremizmu.

Regularnie prowadzimy zajęcia podczas warsztatów organizowanych przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji (KGP), gdzie naszą wiedzą i umiejętnościami dzielimy się z funkcjonariuszkami i funkcjonariuszami pełniącymi służbę w komórkach dochodzeniowo-śledczych.

Przeprowadziliśmy także szkolenia dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP, a także dla wielu innych komend szczebla wojewódzkiego i powiatowego. Szkoliliśmy również sędziów i prokuratorów.

We współpracy z Biurem Prewencji Komendy Głównej Policji i Radicalisation Awareness Network zorganizowaliśmy wizytę studyjną dla funkcjonariuszy z grupy roboczej Komisji Europejskiej zajmującej się przeciwdziałaniem radykalizacji z m.in. Włoch, Słowacji, Belgii, Austrii i Wielkiej Brytanii.

Instytut Bezpieczeństwa Społecznego był wielokrotnie powoływany jako instytucja specjalistyczna do dochodzeń i śledztw w sprawach o przestępstwa z nienawiści na zasadzie art. 193 § 2 Kodeksu postępowania karnego.

Aby zapoznać się z propozycją współpracy dla służb mundurowych, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

+48 664 838 006 (biuro)
biuro@fundacjaibs.pl

Szczegóły szkoleń ustalane są bezpośrednio podczas rozmowy telefonicznej.