Międzysektorowy zespół ekspercki
ds. prewencji i przeciwdziałania radykalizacji

Publikacje
 

Wideo
 

Bezpieczeństwo Społeczne - blog

Radykalizacja - blog
 

Projekt 'UE Champions'
 

Projekt 'Do One Brave Thing'

Projekt w ramach Funduszu Obywatelskiego

Projekt UE 'Precobias'