WIZJA

Wierzymy, że każdy człowiek powinien czuć się bezpieczny i żyć wolny od strachu. Jednak w dzisiejszym świecie rośnie poczucie niepewności i zagrożenia. Często prowadzi ono do polaryzacji i uruchamia niebezpieczny proces radykalizacji. Potrzeba strategicznych działań prewencyjnych, opartych na eksperckiej wiedzy i doświadczeniu, by zwiększyć poziom naszego codziennego bezpieczeństwa.

MISJA

W tym celu w Instytucie Bezpieczeństwa Społecznego (IBS) prowadzimy kompleksowe szkolenia i doradztwo w zakresie zapewniania bezpieczeństwa oraz zapobiegania i przeciwdziałania radykalizacji, m.in. dla szkół, samorządów, korporacji i mniejszych firm, Policji i innych służb mundurowych, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na stadionach oraz klientów indywidualnych. Dzięki nam każdy ma szansę żyć w bezpieczniejszym otoczeniu, a dzieci dorastać w bezpiecznej szkole.

FUNDACJA

IBS jest wiodącą w Polsce organizacją zajmującą się tematyką bezpieczeństwa w społeczeństwie. Fundację tworzą praktycy – najlepsi w kraju eksperci i trenerzy, zajmujący się edukacją antyterrorystyczną i zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych. Są to m. in. byli żołnierze Jednostki Wojskowej GROM – uczestnicy misji zagranicznych i operacji antyterrorystycznych, byli policjanci, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i pracownicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Nasi eksperci zapewniali bezpieczeństwo podczas UEFA Euro 2012 w Polsce i w Ukrainie.

W naszym gronie są także jedyni w Polsce eksperci do spraw prewencji i przeciwdziałania radykalizacji. Są to m.in. prawnicy, psycholodzy, specjaliści z zakresu tematyki praw człowieka oraz trenerzy kompetencji międzykulturowych. 

Regularnie współpracujemy z międzynarodowymi organizacjami, np. Radicalisation Awareness Network (RAN) działającą w ramach Komisji Europejskiej. Współdziałamy także z partnerami z innych krajów europejskich. Prowadzimy prewencyjne i edukacyjne kampanie społeczne skierowane do młodych ludzi oraz programy mające na celu m.in. tworzenie międzysektorowych zespołów ds. przeciwdziałania radykalizacji. 

W 2019 roku utworzyliśmy pierwszy w Polsce Międzysektorowy Zespół Ekspercki ds. Prewencji i Przeciwdziałania Radykalizacji. Zespół inspirowany jest najlepszymi praktykami europejskimi i przekłada je na grunt Polski. Wypracowuje metody współpracy międzysektorowej i rekomendacje na szczeblu lokalnym oraz tworzy innowacyjne rozwiązania systemowe o charakterze ogólnopolskim.

Obecnie dysponujemy grupą blisko 30 współpracowników i szkoleniowców. Działamy w oparciu o najnowsze światowe trendy z dziedziny bezpieczeństwa i przeciwdziałania radykalizacji. Byliśmy szkoleni przez międzynarodowych ekspertów z Komisji Europejskiej, OSCE/ODIHR oraz instruktorów z elitarnych jednostek sił specjalnych z USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec.

Nasi trenerzy są współautorami książek „Edukacja dla bezpieczeństwa”, „Imprezy Masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki” oraz wielu artykułów specjalistycznych. Występujemy także często w roli ekspertów w mediach.

SZKOLENIA I KONSULTACJE

Nasze szkolenia są innowacyjne i skuteczne, ponieważ jako jedyni w Polsce łączymy w nich kwestie bezpieczeństwa w społeczeństwie (edukacji antyterrorystycznej, zarządzania w sytuacjach kryzysowych itp.) z rozpoznawaniem i zapobieganiem radykalizacji.

Oferujemy konsultacje m.in. w kwestiach opracowania Planów Ochrony obszarów, obiektów i urządzeń (z „Załącznikiem antyterrorystycznym”) oraz zabezpieczeniu infrastruktury krytycznej. Tworzymy strategie, asystujemy podczas imprez masowych i zgromadzeń, prowadzimy rozpoznanie i monitoring procesu radykalizacji oraz audyty bezpieczeństwa w urzędach i firmach.

Kładziemy nacisk na ćwiczenie praktycznych umiejętności. Stosujemy różnorodne metody pracy, aby zmotywować uczestniczki i uczestników do wypracowania określonych postaw i zachowań w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. Pierwsze kroki na polu szkoleniowym stawialiśmy już w 1999 roku, od tego czasu przeszkoliliśmy tysiące osób, które wysoko cenią jakość naszych programów edukacyjnych.

Dla szkół

Dla firm

Dla samorządów

Szkolenia otwarte

Policja i instytucje państwowe