MIĘDZYSEKTOROWY ZESPÓŁ EKSPERCKI
DS. PREWENCJI I PRZECIWDZIAŁANIA RADYKALIZACJI

PUBLIKACJE
 

WIDEOBLOG
 

BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE - BLOG

RADYKALIZACJA - BLOG
 

Projekt 'UE Champions'
 

Projekt 'Do One Brave Thing'
 

Projekt w ramach Funduszu Obywatelskiego

Projekt UE 'Precobias'