Dla szkół

Dla firm

Dla samorządów

Szkolenia otwarte

Policja i instytucje państwowe

Publikacje
 

Wideoblog
 

Bezpieczeństwo społeczne -
Blog

Radykalizacja - Blog
 

Projekt 'UE Champions'
 

Projekt 'Do One Brave Thing'
 

Projekt w ramach
Funduszu Obywatelskiego

Projekt UE 'Precobias'
 

Międzysektorowy zespół ekspercki
ds. prewencji i przeciwdziałania radykalizacji

Współpracowaliśmy z:

Nasze szkolenia dostosowujemy do Państwa indywidualnych potrzeb