Absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Universidad de Almería.

Specjalista w Dziale Bezpieczeństwa Operatora Stadionu Narodowego.